Platforma internetowa (lekcje online)

Dzieci

dowiedz się więcej

Młodzież

dowiedz się więcej

Dorośli

dowiedz się więcej

Egzamin ósmoklasisty

Na kursach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty uczniowie mają możliwość usystematyzowania posiadanej wiedzy językowej oraz uzupełnienia braków. Kursy mają również na celu zapoznanie słuchaczy ze strukturą egzaminu, technikami rozwiązywania zadań oraz systemem oceniania. Podczas zajęć uczniowie rozwijają umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, pisania krótkich tekstów użytkowych oraz komunikowania się w określonych kontekstach sytuacyjnych. Kursy mają również na celu poszerzenie wiedzy leksykalno-gramatycznej w obszarze objętym wymaganiami egzaminacyjnymi.

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu – 60 minut

                               1 raz w tygodniu - 90 minut

Lekcje indywidualne Egzaminy DIRECT method for english